Zoals vele mensen stelt ook de vrijmetselaar zich vragen als: wat is mijn plaats en taak in deze wereld, waarom ben ik hier?
Vrijmetselaren zoeken individueel, maar beseffen dat zij slechts een schakel zijn in de keten van alle mensen.

Vrijmetselarij uitgelegd in vier minuten:

lichtsymboliek

 

Vrijmetselarij inspireert iedere ‘schakel’ door het ondergaan en meebeleven van rituelen. Door het zich eigenmaken van de symboliek van de inwijdingen tot leerling, gezel en meester, hopen vrijmetselaren ‘hun’ antwoorden te vinden.
mens als middelpunt
De symboliek is ontleend aan de kathedralenbouw en het toen geldende leerstelsel van leerling, gezel en meester.

In de leerling-graad tracht hij zichzelf, zijn diepere ik, te leren kennen. Hij toetst in de tweede of gezellengraad zijn relatie tot zijn medemens en in de derde of meestergraad probeert hij zijn houding te bepalen t.o.v. het onnoembare: die, of datgene wat vrijmetselaren symbolisch aanduiden met “Opperbouwmeester des Heelals”.

Vrijmetselaren willen bouwen aan een onzichtbare Tempel (waartoe de bouw van de tempel van koning Salomo in Jeruzalem ten zinnebeeld strekt), waarvan zijzelf de “levende bouwstenen” zijn. Dat kan alleen als de “ruwe steen” welke zij zijn, bewerkt wordt tot een “kubieke steen”, die dan kan passen in dat bouwwerk.

Vrijmetselaren komen bijeen in verenigingen, ‘loges’ genaamd. Deze loges trachten een middelpunt te zijn voor mensen met verschillende meningen. Binnen de loges spelen sociale of maatschappelijke hiërarchie geen rol. De loge is in onze hectische samenleving tevens een door “broederschap”, sociale geborgenheid en vertrouwelijkheid, gekenmerkt rustpunt.

Tijdens avonden waarop een lezing met aansluitende gedachtewisseling met medebroeders gehouden wordt, kan dit zich verdiepen: evenals de beleving tijdens de inwijdingen kan een gedachtewisseling bijdragen aan het bewerken van de “ruwe steen” om een bruikbare bouwsteen voor een betere samenleving te worden.

De vrijmetselaar probeert zelf aldus te komen tot een betere levenshouding.
Zijn levensovertuiging wordt door al zijn medebroeders gerespecteerd.
 

Vrijmetselarij in beelden  

Vrijmetselaren en hun logegebouw: een mooie uitleg in onderstaand filmpje…
Wat vooraf ging.
 
In de Middeleeuwen bestond een “operatieve” Vrijmetselarij. Dit waren bouwloges bij kerkelijke, burgerlijke en militaire bouwobjecten.   

Enkele jaartallen

Speculatieve Vrijmetselarij vanaf 18de eeuw
1717 – Vier van de elf loges in Londen en Westminster verenigen zich tot een Grootloge en kiezen een Grootmeester. Dit gebeurde op St. Jan (24 juni: dag van Johannes de Doper) in een herberg in Londen.

Uitgebreide informatie over de traditionele en reguliere vrijmetselarij  

Voor een collectie van tijdschriften van en over vrijmetselarij; klik HIER