U klopt aan en wij doen open.

Vrijmetselarij is echter niet een vereniging waarvan men ‘even’ lid wordt om te zien ‘of het wat is’.

Wij hanteren een vaste procedure. U weet nl. vooraf niet wat een inwijding met u doet.
Wij proberen in te schatten of het bij u past, hoe lastig dat ook is.  

Om het gedachtegoed van de vrijmetselarij te belichten, organiseren wij een aantal activiteiten:
Open dagen of avonden.
Hierbij wordt u middels een lezing, presentatie, beeld of geluid, uitleg gegeven over wat vrijmetselarij is.

Open comparitie. 
Voor serieus geïnteresseerden organiseren wij af en toe een Open Comparitie.
U maakt een ‘gewone’ comparitie-avond mee, waarbij een lezing wordt gehouden en er een gedachtewisseling
(dat is iets anders dan een discussie) plaatsvindt.
Het kan heel prettig zijn om de sfeer en de gang van zaken in een specifieke loge eens mee te maken.
We hanteren een bepaalde stijl en mores, die u dan in de praktijk duidelijk zullen worden.
De eerstvolgende Open comparitie: wordt nog vastgesteld.

Vragen?

Met al uw vragen over vrijmetselarij en onze loge kunt u te allen tijde terecht bij onze
Voorlichter:  info.loge147@vrijmetselarij.nl