Arnhem. Een mooie krans werd door de drie Vrijmetselaars Loges van Arnhem gelegd tijdens de dodenherdenking op 4 mei jl. In de dodenherdenking eren we de gevallenen in oorlogen waarin Nederland betrokken is geweest. In Arnhem gebeurde dat bij het Arnhemse oorlogsmonument Mens tegen Macht op het Audrey Hepburnplein. De Loges De Oude Landmerken, de Geldersche Broederschap en het Gulden Vlies hebben daarmee, zoals ieder jaar, op plechtige wijze blijk gegeven van hun respect jegens alle gevallenen.

Na muziek door het Arnhemse fanfare orkest en klokken van de Eusebius was er iets voor 20:00 uur The Last Post. Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus heeft burgemeester Marcouch een speech gehouden. Na dit programma was er gelegenheid voor het leggen van een krans en het voorlezen van enkele gedichten.

Krans bij het Arnhemse Oorlogsmonument
Arnhem, Oorlogsmonument, krans 4 mei 2023

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ook onder de vrijmetselaars broeders omgekomen. Ook voor hen werd de krans gelegd. Vanaf het begin van de bezetting van Nederland werd de Vrijmetselarij verboden door de nazi’s. De toenmalige landelijke leider van de vrijmetselaars (de grootmeester), Hermannus van Tongeren, werd op 11 oktober 1940 door de Gestapo-chef en SS-Hauptsturmführer Klaus Barbie gearresteerd. Om vervolgens op 13 maart 1941 op transport te worden gezet naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Hier overleed hij 14 dagen later.

Grootmeester Hermannus van Tongeren had voor zijn arrestatie nog kans gezien een aanzienlijk bedrag uit de ordekas door te sluizen naar het Nederlandse verzet. Zijn dochter Jacoba van Tongeren mocht dit geld gebruiken voor het werk van de verzetsgroep Groep 2000. Dit is een relatief onbekend gebleven verzetsgroep welke tegen het einde van de oorlog zorg droeg voor ruim 4500 onderduikers.

Hermannus van Tongeren
Hermannus van Tongeren

Hermannus van Tongeren (Bergen op Zoom16 april1876 – concentratiekampSachsenhausen29 maart1941) was een Nederlandsgeneraal-majoor tit. der genie en vanaf 1928 grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Van Tongeren was ridder in de Militaire Willems-Orde[2] en officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Vroegere grootmeesters der Vrijmetselarij zijn onder andere prins Frederik der Nederlanden (1797-1881) en later prins Alexander van Oranje-Nassau (1851-1884)

Krans 3 Arnhemse Loges 4 mei