Loge De Oude Landmerken Arnhem | Velp

Ondanks de eeuwenoude traditie is de vrijmetselarij in Nederland een moderne vereniging, een bron voor inspiratie. De vrijmetselarij kent geen leerstellingen, stimuleert verdraagzaamheid en streeft naar onderlinge harmonie. Wij zoeken naar wat mensen verbindt en proberen weg te nemen wat verdeelt.

De vrijmetselarij biedt een vertrouwde omgeving met een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, en broederschap.